• Phòng đôi
 • Khách Sạn Chấn Xin Kính Chào Quý Khách

  Phòng đôi

  Phòng Đôi

  Phòng Đôi

  500,000₫
  • Di chuyển bằng Ô tô
  • Di chuyển bằng máy bay
  • Thời gian
   Thời gian: 2
  Phòng Đôi

  Phòng Đôi

  500,000₫
  • Di chuyển bằng Ô tô
  • Di chuyển bằng máy bay
  • Thời gian
   Thời gian: 2