• Phòng đơn
 • Khách Sạn Chấn Xin Kính Chào Quý Khách

  Phòng đơn

  Phòng Đơn

  Phòng Đơn

  300,000₫
  • Di chuyển bằng Ô tô
  • Di chuyển bằng máy bay
  • Thời gian
   Thời gian: 1
  Phòng Đơn

  Phòng Đơn

  300,000₫
  • Di chuyển bằng Ô tô
  • Di chuyển bằng máy bay
  • Thời gian
   Thời gian: 1